Asigurare

Asigurarea de bunuri imobile – o asigurare benevolă de apartamente, case, garaje şi orice alt tip de bunuri imobile, împotriva deteriorării sau distrugerii.

Chiar dacă are o mulţime de avantaje, la noi în ţară, acest tip de asigurare nu se bucură de atenţia cuvenită. Astfel, în anul 2010, în localitatea Cotul Morii, zeci de oameni au rămas fără acoperiş deasupra capului, în urma calamităţilor naturale. Ca urmare, tot ce au putut face a fost să spere la un ajutor, cât mai urgent, din partea statului, fără a avea siguranţa unei rezolvări rapide a situaţiei. Încheind însă o asigurare de locuinţă, ei ar fi beneficiat, din timp, de protecţie împotriva riscului de inundaţie, evitând astfel o parte din neplăcerile suportate.

Riscurile. 

Pe lângă riscul de inundaţie, posesorul unei astfel de asigurări este protejat de:

 • incendiu;
 • cutremur;
 • explozie;
 • căderea copacilor;
 • căderea aparatelor de zbor;
 • acţiunile ilegale ale terţelor persoane (jaf, vandalism etc.).

Companiile de asigurări pregătesc şi propun clienţilor pachete speciale de asigurări, ce includ riscuri de bază şi riscuri suplimentare, din care puteţi alege în dependenţă de necesităţile personale. Cu cât mai mare este compania de asigurări, cu atât mai mare este şi numărul de servicii de asigurare oferite.

Particularităţi

Deşi asigurarea de bunuri imobile este benevolă, există şi cazuri când aceasta poate fi impusă de către bănci, ca o condiţie obligatorie la acordarea de credite ipotecare. Obligaţia ţine doar de încheierea unei asemenea asigurări, lăsând însă la latitudinea asiguratului, alegerea asigurătorului.

Pot fi asigurate atât bunurile imobile aflate în proprietate sau ipotecate, cât şi cele închiriate.

Perioada de asigurare. De regulă, contractul de asigurare a bunurilor imobile se încheie pentru o perioadă de un an.

La încheierea contractului, compania de asigurări va solicita fotografierea bunurilor imobile supuse asigurării. De asemenea, veţi avea nevoie de contractul de vânzare-cumpărare a bunului, alt act care atestă dreptul de proprietate, bonurile fiscale, încheierea expertului sau alte documente ce confirmă valoarea imobilului. Toate acestea vor servi, companiei de asigurări, la stabilirea cuantumului sumei de asigurare.

Prima de asigurare. 

Mărimea primei de asigurare depinde de:

 • suma asigurată;
 • riscurile asigurate;
 • prezenţa/absenţa sistemelor de securitate şi a instalaţiilor antiincendiare;
 • categoria bunurilor supuse asigurării;
 • perioada de asigurare etc.
Acţiuni de întreprins la survenirea cazului asigurat:
 1. Primul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să chemaţi organele competente (poliţia, pompierii) şi să cereţi întocmirea procesului-verbal. De asemenea, informaţi compania de asigurări despre survenirea cazului asigurat, în limitele de timp stabilite în contract (de regulă, nu mai târziu de 3-4 zile).
 2. Întocmiţi o cerere, către compania de asigurări, cu indicarea exactă a locului, timpului şi condiţiilor în care a avut loc cazul asigurat. La cerere, anexaţi poliţa de asigurare, bonul fiscal sau alt document ce atestă achitarea asigurării şi actul de constatare a survenirii cazului asigurat.
 3. Aşteptaţi venirea comisarului de avarie. El va verifica dacă evenimentul produs este un caz asigurat, va stabili mărimea pagubei, a despăgubirilor ce trebuie achitate şi va întocmi actul de constatare a pagubelor. Actul trebuie întocmit în interiorul termenului expres stabilit, calculat începând cu ziua primirii cererii de către asigurător.

Condiţiile şi termenele de informare, cu privire la survenirea cazului asigurat, diferă de la o companie la alta. De aceea, vă recomandăm să vă documentaţi din timp cu privire la toate detaliile contractului, pentru evitarea ulterioară a situaţiilor incerte la plata despăgubirilor.